Hein Pragt Pragt.info    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Volg site op Facebook 
 

De programmeertaal 'C' en 'C++'

© 2010 Hein Pragt

programmeertaal c Deze pagina gaat over mijn oude liefde, de programmeertaal C. Ik leerde de taal C kennen in 1986 door het werk wat is toen deed. Ik was programmeur van embedded software en schreef hoofdzakelijk in Z80 assembler code maar langzaam ging dit steeds meer richting C. De taal C is ook maar één stap hoger dat assembler dus het was ook een logische stap. Naderhand ben ik ook PC applicaties gaan schrijven in C en er was zelfs een tijd dat ik de compiler als rekenmachine gebruikte. Na het lezen van de C bijbel, het bekende witte boekje van Kernighan en Ritchie was ik een totale fan van de programmeertaal C. Samen met de collega's probeerden we steeds meer geavanceerde dingen te doen en werd het schrijven van code in C een soort van kunst.

We probeerden steeds beter te worden en steeds mooiere en meer efficiënte code te schrijven. Uiteindelijk heb ik een compleet datacommunicatie pakket "mightycom" in C geschreven met vele terminal emulaties, allerlei download protocollen, data compressie layers als MNP en zelfs een eigen script interpreter en TCP/IP stack. We leverden onze eigen tekstverwerker, onze eigen installers en collega's schreven zelfs in C en compleet eigen besturingsysteem. Voor Sony hebben we een compleet office pakket geschreven voor de MSX ook geheel in de taal C. Ook schreef ik complete command interpreters, protocol stacks zoals mnp, v42bis en adpcm compressie software voor de roms van modems die we ontwikkelden en zelfs een complete tiny basic interpreter. We waren de grootste modem ontwikkelaar en producent in Nederland en ik heb aan al deze innovaties meegewerkt of persoonlijk ontwikkeld. De jaren daarna heb ik in C (inmiddels ook C++) geprogrammeerd op Digital VMS machines, op Unix systemen, op Sun solaris systemen en op IBM Pc's onder Microsoft Windows. Het hoogtepunt van mijn C++ tijd was dat ik een half jaar moest meeprogrammeren met het ontwikkelteam van Psion in Londen, waar ik de GSM protocol stacks gemaakt heb voor Epoc32, het latere symbian besturing systeem dat geheel in C++ geschreven is. Naast de taal C heb ik in bijna elke andere taal ook geprogrammeerd, maar de taal C en "C++" zijn nog steeds mijn grote liefde.

In mijn vrije tijd schreef ik grafische demo's en spelletjes en ik heb zelf een tijd 3D programma's geprogrammeerd, wanneer het op snelheid en efficiënte code aankomt, is er nog geen enkele andere programmeertaal die de taal C kan verslaan. Toen de taal Java opkwam zag ik, en veel van mijn collega's, deze taal als C min min of C++ for dummies. Dat de taal Java een dergelijk grote invloed zou krijgen hadden we nooit gedacht maar inmiddels heb ik ook al een aantal jaren als Java ontwikkelaar gewerkt en moet ik zeggen dat het went, zelfs de enorme verspilling van geheugen en machine capaciteit.

Maar binnen de sector van besturingsystemen, compilers, systeemsoftware en vooral de game industrie is de taal C en "C++" niet weg te denken. Als het om snelheid en compacte code aankomt, kan er nog steeds geen enkele taal tippen aan de taal C. De beste 3D engines zijn dan ook allemaal in C of "C++" geschreven. Linux en Unix en zelfs Windows zijn voor het grootste gedeelte in C en "C++" geschreven. De meeste compilers voor andere programmeertalen zijn in de taal C geschreven.

Ik geef ruiterlijk toe dat de taal niet eenvoudig is, erg cryptisch kan zijn, zeer veel vrijheden aan de programmeur geeft en (bijna) geen enkele runtime controle kent. De taal is zo krachtig dat u alles maar dan ook alles fout kunt doen, het vergt een goede kennis, netheid en discipline van de programmeur. Als resultaat van deze inspanning krijgt u de meest snelle en compacte code die mogelijk is. Ook geef ik toe dat een goed geschreven stuk broncode in de taal C soms net een kunstwerk is, maar dat is juist ook de enorme charme van deze taal.

Nog steeds schrijf ik in te taal C, mijn programma PragtFotoManager is in C en in Win32 geschreven wat resulteert in een zeer compact programma (230kb) dat supersnel is en erg veel functionaliteit kent. Ook maak ik hier gebruik van de GD grafische library die ook in de taal PHP gebruik is. Het grappige is dat je de taal C overal weer tegenkomt. Deze pagina gaat over mijn oude maar ook levenslange liefde voor deze programmeertaal, veel plezier met lezen en ik hoop ook u nog een beetje enthousiast te krijgen voor deze prachtige programmeertaal. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Historie van de programmeertaal C

© 2011 Hein Pragt

In 1978 ontwikkelden Brian W. Kernighan en Dennis M. Ritchie de programmeertaal C waarvan de wortels liggen in de 'B Computer Programming Language' (bcpl), een taal die in 1969 ontwikkeld werd. De C taal evolueerde uit bcpl via een verbeterde versie, die B genoemd werd. Al deze talen hebben de eigenschappen van een hogere programmeertaal: meerdere statements kunnen in blokken gegroepeerd worden, onder andere zijn er constructies voor conditionele uitvoering (if) en constructies voor herhaalde uitvoering (while). Bovendien kennen al deze talen het begrip pointer, staan het rekenen met pointers toe ('pointer arithmetic') en kennen het samenstellen van grote eenheden uit kleinere datatypen zoals structs, unions en arrays. Bij het ontwikkelen van de programmeertaal C hadden Kernighan en Ritchie een aantal duidelijke doelstellingen, in de eerste plaats moest C een snelle taal worden, geschikt voor een breed scala van toepassingen en zeker voor het schrijven van een besturingssysteem. De taal C is een zeer 'low level taal' en het is maar één stap hoger dan assembler en leent zich dus uitstekend voor programma's die zeer dicht bij de architectuur ('hardware') van de computer liggen zoals besturingssystemen en drivers.

In het unix besturingssysteem heeft C assembler zelfs bijna geheel verdreven, alleen een stukje van de kernel (bij het laden van het besturingssysteem zelf, de 'bootstrapping') is in assembler geschreven. Een tweede belangrijke overweging bij de opzet van de programmeertaal C is de splitsing van de C compiler en de C functiebibliotheek. De C compiler kan niets anders dan het omzetten van een brontekst naar machine instructies alle functies van de taal zijn opgenomen in een standaard C functiebibliotheek. Zo bevatten de meeste functiebibliotheken een aantal low level input/output functies, die dichtbij het besturingssysteem van de computer staan. Deze low level functies worden in een tussenlaag gebruikt door een 'high level' functie als printf() om bijvoorbeeld uitvoer te formatteren.

De eerste versie van C, door B.W. Kernighan en D.M. Ritchie uit 1978 staat bekend als de standaard-C. Sinds deze versie is C zeer populair geworden, en al snel verschenen er verschillende C dialecten. In 1983 besloot het 'American National Standards Institute' (ansi) een commissie in te stellen die de C taal eenduidig en machine-onafhankelijk zou bepalen en het resultaat hiervan was de ANSI-C standaard. Tegenwoordig gebruikt men de programmeertaal C nog steeds voor het schrijven van computerspellen en programma's waar snelheid erg belangrijk is.

Online cursus voor de programmeertaal C

© 2011 Hein Pragt

De programmeertaal C vindt zijn oorsprong bij het ontstaan van het operating systeem UNIX. De eerste versie van UNIX was in assembler geschreven en niet overdraagbaar naar een ander systeem met een andere processor en architactuur. Om de overdracht naar andere computersystemen mogelijk te maken heeft men de hogere programmeertaal C ontworpen die speciaal een aantal eigenschappen kreeg die interessant zijn voor het ontwerp van systeemsoftware. Deze goede eigenschappen hebben ertoe bijgedragen dat de taal C momenteel nog steeds een grote populariteit kent in de computerwereld. Voor elke computer is er tegenwoordig wel een C compiler en als het om snelheid van de gegenereerde code gaat is er nog steeds geen programmeertaal die de taal C kan verslaan. Hier staat een pdf bestand met een goede Nederlandstalige cursus voor de programmeertaal C. Alle aspecten van de taal komen in combinatie met goede voorbeelden aan de orde.

Een goede online cursus voor de programmeeraal C

Een goede online PDF cursus voor de programmeeraal C

Gratis c compilers en tools

AnjutaFree open-source IDE for C and C++ on Linux/GTK/GNOME.
Borland C++ 5.5This well known compiler from Borland (for Windows and DOS) can now be downloaded for free (legally)!
CC386A general-purpose 32-bit C compiler + IDE for Windows and DOS.
Code::Blocks StudioA freeware open-source C++ IDE for Windows and Linux. It supports these compilers: GCC (MingW / Linux GCC), MSVC++, Digital Mars,Borland C++ 5.5, Open Watcom.
Dev-C++A full-featured Integrated Development Environment (IDE) for the C/C++ programming language. Freeware for Windows.
Digital MarsFree C and C++ Compilers and IDE's for Win32, Win16, DOS32 and DOS, command line and GUI versions, tutorials, sample code, online updates, Standard Template Library, etc.
djgppA port of the GNU compiler and programming tools to MS DOS.
EcereA free cross-platform IDE (designer, debugger, code editor) and SDK (GUI framework, 3D and socket programming, etc.) for creating software for Windows and Linux. Ecere introduces eC, an object oriented language derived from and fully compatible with C.
Eclipse CDTC and C++ Integrated Development Environment (IDE) for the Eclipse platform implemented in Java.
GNU C++/C CompilerGCC, the GNU Compiler Collection (freeware, open source, multi-platform), includes front ends for C, C++, Objective-C, Fortran, Java, and Ada.
Intel C++ compilerFree Linux C++ compiler from Intel. Freeware for non-commercial use. It uses either the command line or the optional Eclipse-based integrated development environment (Eclipse IDE runs on IA-32 only).
KDevelopFree open-source IDE for Linux/KDE which supports many programming languages.
LCC-WinFree C compiler/IDE for Windows . Contains compiler, debugger, resource compiler, resource editor, etc etc. Freeware for non-commercial use only.
MinGW Developer StudioAn IDE for the GNU C/C++ Compiler. Freeware for Windows and Linux.
Open WatcomFreeware open source C++ (and Fortran) compilers for Windows. Plans for Open Watcom include porting the compiler to the Linux and FreeBSD platforms
Pelles CA complete development kit for Windows and Pocket PC. It contains an IDE, optimizing C compiler, a linker, a resource compiler, a message compiler, a make utility,a debugger, install builders and much more. For Windows and Pocket PC.
RhideAn IDE with which you can develop and debug in C, C++, Pascal and other languages and compilers which can be called from Rhide. Suitable for Linux text-console and DOS / DJGPP.
SallyA simple C++ development environment for WindowsXP, with a "SmartWin++" Visual GUI Designer and static library.
Small Device C CompilerA retargettable, optimizing ANSI - C compiler that targets the Intel 8051, Maxim 80DS390, Zilog Z80 and the Motorola 68HC08 based MCUs. Freeware, Open Source.
SmallIDEElegant IDE for the free Borland C++ compiler (see elsewhere in this section).
Tiny C CompilerFreeware, small and fast C-compiler for Linux and Windows.
Turbo C 2.01Free DOS C-compiler from Codegear.
Turbo C++Free industrial strength C++ RAD (Rapid Application Development) environment and compiler for Windows. It comes with 200+ components and its own Visual Component Framework. Note: this is the free edition of Borland C++ Builder. The only limitation of this free edition is that you can not install additional components.
V IDEIntegrated Development Environment for the GNU g++ compiler, Borland C++ 5.5, and the standard Sun Java Development Kit. Suitable for Windows and Linux.
Visual C++ ExpressFree Visual C++ compiler for Windows and .Net by Microsoft.
Visual-MinGWFreeware open-source IDE for Windows. An Integrated Development Environment for MinGW compiler.

Gcc compiler onder Linux

© 2015 Hein Pragt

Op mijn Raspberry Pi programmeer ik in 'C' met gebruik van de gcc compiler. De gcc compiler is de "GNU" C Compiler en g++ is de "GNU C++ compiler". Hier staat een kleine uitleg met voorbeelden hoe deze compilers gebruikt kunnen worden. In voorbeeld 1 compileren we het bijna standaard programma "Hello world!", gebruik een editor onder linux vi is daar één optie, ik gebruik meestal de nano editor. Om de broncode te maken tikt u dan nano hello.c en voert u het volgende programma in:

#include "stdio.h"

int main() 
{
  printf("Hello world!\n");
} 

We kunnen dit programma vervolgens compileren met het volgende commando:

gcc hello.c -o hello 

Dit commando compileert en linkt hello.c naar een uitvoerbaar bestand met de naam "hello" dat uitgevoerd kan worden door hello of ./hello op de command line in te tikken. Het enige wat dit programma doet is de boodschap "Hello world!" op het scherm afdrukken, maar het is wel een teken dat de hele keten werkt. We kunnen ook de stappen van het compileren en linken uit elkaar trekken door middel van de volgende commando's, het resultaat zal hetzelfde zijn.

gcc -c hello.C
gcc hello.o -o hello 

Visual Studio Express en community

© 2015 Hein Pragt

Zelf gebruik ik al meer dan 20 jaar de Microsoft C compilers, ik heb zeker 5 versie's op originele CD hier in mijn kast liggen en heb zelf nog een geldige licentie voor versie 4.2 en 5.0. Maar nu gebruik ik Visual Studio Community editie C++ wat een volledige versie is zonder beperkingen. Daarnaast kun u, wanneer u niet online wilt werken, de express edition 2010 en 2013 downloaden. Ik programmeer voor Windows zelf puur op win32, dat is dus standaard C met Win32 aanroepen om dingen op het scherm te zetten, systeemfuncties aan te roepen en de muis en het toetsenbord af te handelen. Het is een prima ontwikkel omgeving met ingebouwde debugger. In de nieuwste uitvoering kunt u er trouwens met bijna elke programmeertaal in werken.

Download Visual Studio Express C++

Visual Studio 2008 Express C++


Boeken over C en C++


De programmeertaal C is een volledig leerboek en naslagwerk voor de taal C met de ANSI-standaard als uitgangspunt. Het behandelt de complete syntaxis van C. Met behulp van heldere analyses wordt de onderliggende structuur van de voorbeeldprogramma's getoond en worden de mogelijkheden van C duidelijk gemaakt. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de implementatie van taalelementen op verschillende computersystemen. Daarnaast is er aandacht voor besturingssystemen. Zo worden onder meer het gebruik van semaforen, signalen, multiprocessing en interproces-communicatie behandeld. De programmeertaal C is bedoeld voor studenten in het hoger technisch onderwijs. Stap voor stap worden nieuwe elementen van de taal verklaard, evenals de analyse van een programma. De hoofdstukken vormen zelfstandige eenheden, afgesloten met opgaven, zodat de georienteerde lezer zelf bepalen kan welke gedeelten hij bestuderen wil. Dit boek behandelt de standaardbibliotheken en de complete syntaxis van C, wat het daardoor een waardevol naslagwerk voor de programmeertaal C maakt. Ook de implementatie van de diverse taalelementen op de diverse computersystemen komt aan de orde. Het boek bevat tabellen met operatoren, parameters en opties. Het is bestemd voor studenten en professionele programmeurs. Het boek eindigt met een vijftal appendixen en een register. Gewijzigde druk: vernieuwde lay-out en twee hoofdstukken over de overgang van C naar C++ en van C naar Java zijn opgenomen.


De nieuwe editie van deze klassieker is een volledig leerboek en naslagwerk voor de taal C, met de ANSI standaard als uitgangspunt. De unieke structuur van het boek verklaart de mogelijkheden van C onder meer aan de hand van voorbeeldprogramma's, die ontleed worden om hun onderliggende structuur te tonen. De auteurs besteden daarbij veel aandacht aan de implementatie van taalelementen op verschillende computersystemen. De vele voorbeelden en de oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk geven inzicht in alle concepten van C en verklaren de diverse moeilijke punten van de taal. Er is ook aandacht voor besturingssystemen; zo worden het gebruik van semaforen, signalen, multiprocessing en interproces-communicatie behandeld. De uitgebreide behandeling van onder meer de standaardbibliotheken en de complete syntaxis van C maken dit boek tot een onmisbaar naslagwerk bij het programmeren.


Dit boek is erg goed, het bevat alles wat u maar zou willen doen met C++. De voorbeelden zijn af en toe wat aan de moeilijke kant, omdat er al vroeg in het boek, constructies worden gebruikt die pas in latere hoofdstukken voorkomen. "De programmeertaal C++" behandeld haast alle onderdelen van de programmeertaal C++. Als echt lesboek voor beginners is het niet heel erg geschikt, er zit niet echt een 'stap voor stap' structuur in. Wel is het een heel erg handig naslagwerk voor wat meer gevorderde C++ programmeurs of voor beginners die heel erg gemotiveerd zijn en niet per se stap-voor-stap instructies nodig hebben. Dit boek is een aanrader voor iedereen die heel graag C++ wil leren, of voor alle gevorderden die een naslagwerk kunnen gebruiken!


In zee met C is bestemd voor gebruik in het hoge onderwijs bij een inleidende cursus C voor technische informatica, elektrotechniek of industriële automatisering. Dit boek bestaat uit twee delen, deel 1 is een algemene inleiding in de taal C, gebaseerd op kleine complete programma's aan de hand waarvan begrippen en elementen van de taal toegelicht worden. Deel 2 richt zich op C in een technische en/of embedded omgeving, ook hier worden zoveel mogelijk compleet werkende programma's gepresenteerd die de lezer kunnen inspireren of waarmee de werking van een stuk software wordt verduidelijkt. In het boek wordt gebruikt gemaakt van een C-compiler in een Linux omgeving, dit is voor de beginner goed te volgen en alle belangrijke elementen van de taal C komen aan de orde. Het tweede deel is gericht op C in een embedded en/of technische omgeving en het laatste deel is doet een groot beroep op voorkennis van de gebruiker. Waar nodig wordt theoretische achtergrondinformatie gegeven. Onderwerpen zoals variabelen en constanten, samengestelde datatypen, pointers, functies, C in een embedded omgeving, crosscompilatie, het aansturen van hardware vanuit C, fixed point-berekeningen, assemblers en netwerktoepassingen worden behandeld. Goed geschreven studieboek voor het hoger onderwijs; een tweede doelgroep is de pc gebruiker die programmeren als hobby heeft. De uitgave is ook geschikt als naslagwerk. Aan het boek is een cd-rom toegevoegd met o.a. de populaire Linux distributie Ubunta.


Om technische en wiskunde problemen op te lossen, kun je programma's als Maple en Matlab gebruiken. Die geven studenten echter onvoldoende inzicht in de algoritmen die ten grondslag liggen aan numerieke berekening, de opbouw van de programmeertaal , het ontstaan van fouten en de invloed van het computergebruike bij numerieke wiskunde. Dit studieboek voor het hoger onderwijs, geschreven door een hogeschooldocent, brengt de lezer basiskennis bij over de programmeertaal C. De eerste hoofdstukken laten aan de hand van kleine voorbeeldprogramma's zien hoe de taal werkt, in latere hoofdstukken wordt steeds meer toegewerkt naar een specifiek toepassingsgebied: de numerieke wiskunde. Hierdoor worden niet alle details van de taal behandeld, maar met name de kennis die nodig is om wiskundige problemen in C op te lossen. In het Nederlands taalgebied is geen enkel boek dat C programmeren behandelt in relatie met numerieke wiskunde. Dit boek is een (bescheiden) inleiding in de numerieke wiskunde, waarbij het vooral gaat om wiskundige problemen, zoals men die tegenkomt in wetenschap en techniek, te vertalen in oplossingen met een robuust C programma.Er is getracht de toegepaste wiskunde zoveel mogelijk te laten aansluiten op het eindniveau van havo/vwo, zodat aankomende bachelor- en masterstudenten bij bètastudies de toegepaste wiskunde kunnen begrijpen en daarnaast beter inzicht krijgen in de programmeertaal C. Het boek is voorzien van een cd-rom, met de uitwerkingen van 55 opgaven uit het boek. De programma"s die in het boek als voorbeeld dienen, zijn op de cd-rom opgenomen naast diverse C compilers, evenals een compleet practicum voor een cursus ANSI C programmeren. Van de student wordt voorkennis verwacht over de wiskundige kant van het verhaal, zoals matrix-decompositie, numerieke integratie en het oplossen van numerieke differentiaalvergelijkingen en het werken met wiskundige computerprogramma's zoals Maple en Matlab. Elk hoofdstuk begint met een lijst van leerdoelen en sluit af met een aantal opgaven die in C uitgewerkt moeten worden. De meegeleverde cd-rom bevat naast de uitwerking van de opgaven een aantal C-compilers en aanvullende software en informatie, maar is niet onmisbaar.


Het doel van dit studieboek is om studenten inzicht te geven in de programmeertaal C++ in relatie met numerieke wiskunde. Bij het wiskundeonderwijs gebruikt men vaak Maple of Matlab. Een nadeel van deze programma's is echter dat men geen inzicht krijgt in de oplossingsmethode, die ten grondslag ligt aan een berekening, inzicht in het ontwerpen, de opbouw en syntaxis van een programmeertaal en het ontstaan van fouten bij numerieke wiskunde. In 1990 werd C++ ontwikkeld door Bjarne Stroustrup. C++ moest vooral een betere versie van C worden, maar moest ook de mogelijkheid bieden om objectgeoriënteerd programmeren mogelijk te maken. C++ is tegenwoordig een van de meest gebruikte programmeertalen voor een scala van toepassingen. Er is voor het Nederlands taalgebied geen enkel boek dat C++ behandelt in relatie met numerieke wiskunde. Studenten vinden C++ programmeren met numerieke wiskunde, interessant en leerzaam, omdat dit goed aansluit bij hun exacte vakken. Met dit boek wordt in deze behoefte voorzien. Naast een bescheiden inleiding in de numerieke wiskunde gaat dit boek in op wiskundige problemen, zoals men die tegenkomt in wetenschap en techniek en deze vertalen in oplossingen met een robuust C++ programma. Een cd met o.a. programma's en uitgewerkte opgaven wordt als bijlage meegeleverd.


The inventor of C++ presents the definitive insider's guide to the design and development of the C++ programming language. Without ommitting critical details or getting bogged down in technicalities, Stroustrup presents his unique insights into the decisions that shaped C++. Every C++ programmer will benefit from Stroustrup's explanations of the 'why's' behind C++ from the earliest features, such as the original class concept, to the latest extensions, such as new casts and explicit template instantiation. Some C++ design decisions have been universally praised, while others remain controversial, and debated vigorously; still other features have been rejected based on experimentation. In this book, Stroustrup dissects many of these decisions to present a case study in "real object- oriented language development" for the working programmer. In doing so, he presents his views on programming and design in a concrete and useful way that makes this book a must-buy for every C++ programmer. Features: written by the inventor of C++ Stroustrup; provides insights into the design decisions which shaped C++; gives technical summaries of C++; discusses the latest language features templates, exceptions, run-time type information, and namespaces; presents Stroustrup's unique programming and design views.Last update: 10-03-2011Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)

Webdesign: © Hein Pragt Fotografie: © Hein Pragt Auteur: © Hein Pragt (Veenendaal - Utrecht - Nederland)